ΕΡΩΤΟΣ ΥΒΡΙΣ

Απεικονίζεται ένα χέρι στα δεξιἀ κρατώντας ένα λευκό σεντόνι βαμμένο με αίμα. Πίσω στο κέντρο ένα κυκλικό ταμπλό που μοιάζει με κόρη ματιού.

Κατηγορία:
Φωτογραφία
Δημιουργός:
Ράνια Παπαδοπούλου
Ημερομηνία:
2020
Γεωγραφική Κάλυψη:
Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη - Αθήνα
Θέμα:
Θεατρική παράσταση
Γεγονός:
Εικαστική σύνθεση
Πρόσωπα:
-
Θεατρική σκηνή:
Ειδικά Διαμορφωμένος Υπόγειος Χώρος ΙΜΚ
Γλώσσα:
Ελληνική
Χρώμα:
Έγχρωμο