«Βάκχες»

Τέσσερις γυναίκες πεσμένες στο έδαφος δημιουργώντας ένα σύμπλεγμα σωμάτων

Κατηγορία:
Φωτογραφία
Δημιουργός:
Alex Davison & Lucy Feng
Ημερομηνία:
2015
Γεωγραφική Κάλυψη:
Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη - Αθήνα
Θέμα:
Θεατρική παράσταση
Γεγονός:
Φωτογράφιση για προωθητικούς σκοπούς
Θεατρική σκηνή:
Θέατρο ΙΜΚ
Γλώσσα:
Ελληνική
Χρώμα:
Έγχρωμο