“Χάιδεψε έναν κύκλο και φαύλος θα γίνει”

Δύο ηθοποιοί σε πολύ κοντινό πλάνο σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Ο άντρας πιάνει την γυναίκα από τον λαιμό.

Κατηγορία:
Φωτογραφία
Δημιουργός:
Σόλωνας Μάλκας
Ημερομηνία:
2015
Γεωγραφική Κάλυψη:
Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη - Αθήνα
Θέμα:
Θεατρική παράσταση
Γεγονός:
Στιγμιότυπο από την παράσταση
Πρόσωπα:
Δέσποινα Ζηλάκου – Γρηγοροπούλου
Θεατρική σκηνή:
Ειδικά διαμορφωμένος υπόγειος χώρος ΙΜΚ
Γλώσσα:
Ελληνική
Χρώμα:
Έγχρωμο